CHRISTFESTIVE BLESSING

Christusfeesgroete aan al ons vriende en dankie vir wense ontvang en ‘n jaar van vriendelike gesprekke. Ook dank aan elkee wat bygedra het tot die uitreik-welslae in die Banglabergdorpies. Ses stamme bereik met Bybels en die Woord. Twee kersboodskappies is veral vir die jong geslag te sien by https://docshaphan.wordpress.com/2020/12/22/

CHRISTfestive greetings to all our friends and thanks for another year of friendly interaction. The Pacific Academy wants to convey our sincere thanks for helping in the successful outreach to these inaccessible Banglamountain villages. Six tribes have established Christian schools and churches, receiving Bibles. We need many more to reach the unconverted.

Mountain kiddies that have never had a Christian Church and School until Feb 2019

After more than a century the Bengali Bible of William Carey has reached the in accessible South Western Mountains of Bangladesh. This picture depicts the second distribution into the furthest villages the week before Christmas 2020.

AC75 en Renbootbeheer

Website

Description automatically generated

SUPERJAGBESTUURSGEHEME, ‘n BEELD vir GEESTELIKE WELSLAE

Skilderskone 120 k Hauraki Golf, Golf van die hewige Noordwind

(‘n Eietydse Beeld-les vir die jonger geslag)

In die kleurryke 120 k Golf van Hauraki, dws Golf van die kwaai Noordwind, is die voorwedrenne van die vier, enorme  AC75 jagte afge-handel en nou wag onsl vir die groot wedrenne in Januarie 2021. Maar ons moes toekyk hoe die laaste wedren windloos moes staak!

Hierdie reusebote met 40 m maste en enorme seile, kan met die regte wind sowat 90 kpu bereik, maar het ‘n aspek in gemeen met die destyds enorme driedekskepe van die antieke Grieke, naamlik besondere beheer wat bydra tot beide sekuur rigting en beter bootbeheer.

Kom ons kyk na die beheer van die antieke skepe met twee “Gubernatore”.

[Via ‘n paar tale kom hierdie woord nou voor as “kubernetiek” wat baie modern-tegnologiese verbeteringsinsluit!]

Gubernator Twee (Beheerder twee) was nie maklik sigbaar nie – so ‘n spesiaal-ontwerpte roer aan die boot se trukant, wat ten midde van alle strome winde redelik goed rigting kan hou.

Gubernator een (Hoofbeheerder) is egter  heel sigbaar op die dek. Hy moet die verborge maar goedontwerpte roer goed beheer. Sonder sy omvangryke kennis – ook van die van die roer – sou die enorme boot rigting kwyt en selfs op pad om skipbreuk te ly.  

Die AC75’s  het egter ‘n bykans onsigbare derde “gubernator”.  Die Stuurman en die modern roer is beide sigbaar soos hierdie reuse meer vlieg as seil, maar bo-op die 40 meter mas is die meeste toeskouers van die klein wit apparaatjie bo op die hoofseil salig onbewus ten midde van al die wonder en opwinding van die beroemde wedstryd!

Hierdie belangrikste vaartinligting word vanuit die hoogte vir die onderste “Gubernatore” verskaf, wat die inligting moet verstaan en in praktyk verwerk.

Die Christen gelowige se drie “Gubernatore

Die skrywer sien‘n moontlike beeld van drie belangrike “Gubernatore” (beheerbase) in die gelowige se reis oor the lewenssee. En wel soos hy 70 jaar in sy kinderkampe laat sing het:

“Ek is ‘n skip op die lewenssee, oor golwe gaan my weg,

Die Heiland is my Stuurman self en Hy stuur altyd reg.

Ja , Jesus is my Stuurman (bis),

Ja, Jesus is my Stuurman self

en Hy stuur altyd reg!”     (swt, 1953)

Gubernator Een: Hierdie kinderliedjie het sy waarde maar moet nie te letterlik verstaan word nie. ‘n Probleemvragie: “Jesus is nou my Stuurman, hoekom doen ek nog partymaal sonde? Hy kan tog nie sonde doen nie!”

Text Box: 
In ons HERE se Voorsienigheid is Hy wel die Eerste Bestuur-der van die heelal en van my persoonlike lewe. Maar, in die geval van elke mens, verwag die HERE van ons, verant-woordelikheid. Op my bootjie het Hy aan my die werk van bestuur opgedra. Hy is my Leidsman, my Raadgewer, my Begeleider aan wie ek verantwoordelik is vir die bestuur van my klein bootjie op die wye lewensoseaan.

Ek staan op die dek van my lewensreis, en moet self met leiding van my Heiland, deur golwe en winde van teenstand en voorspoed my bootjie veilig hanteer. Hy nooi my soos ‘n ander verwerkte Bybelvers:

“Kom seun, kom dogter, kom gee jou hart

aan Jesus wat vir jou sondesmart

betaal het aan die kruishoutpaal:

Kom, gee jou HEER jou hart”.   (swt, 1953)

Hy het egter deur Sy Heilige Gees, vir ons twee “geheime” gubernatore of “bestuurders”voorsien.

Soos by die Grieke en die Amerikabeker se AC75  het elkeen ‘n soms-sigbare roer.

Gubernator Twee: Beide die Grieke en America’s Cup het die bootroer aangepas om meer akkuraat rigting te hou ten midde van veranderende omstandighede. As die beheer-loods nie die roer verstaan nie of onbehendig daarmee te kere gaan, kan hy in beter omstandighede wel in ‘n mate oor die weg kom maar waarskynlik sy bedoelde  bestemming mis.

Selfs kinders kan die boodskap verstaan, maar miljoene lees die letters maar kan nie die boodskap ontsyfer nie. Hoe groter my kennis van die Bybelboodskap – nie noodendig al die besonderhede nie – hoe meer kan ek my lewensreis beter en met groter welslae beheer  en stuur.

Text Box: 
Die gelowige het ‘n handbook, geskryf deur die Baas-kenner van die lewe en die ewigheid. Dis die WOORD van God.

1 = skipper 2 = roer 3= piekie houer

Gubernator Drie: Waar beide antieke en eietydse jagskepe hul eie besondere “roere” ingespan het om vinniger en veiliger te seil. Om te “vlieg” staan AC75 op ski’s plus ‘n nietige en onopmerksame toevoeging wat van bo die beste inligting na beide “gubernatore” afsein.

Op die illusrasie is twee groot wolke en een piep-kleintjie sigbaar, maar die witkolletjie bo op die hoofseil is geen wolk nie. Dis ‘n data-ingaarder wat met beide loods en roer noodsaaklike inligting verskaf van enige plek op aarde.

In ons skets dink nommer 1, hy is die Baasskipper, maar ‘n baie toepasbare nommer 2, die roer, wag op nommer 1 se begrip van die kommunikasie van die boenste wit koppie, nommer 3, wat letterlik ‘n hele wêreldse data tot beskikking het, hoewel dit op 40 meter afstand nie maklik raakgesien word nie.

CS Lewis was ‘n ateis wat eers op dertig-jarige ouderdom tot bekering gekom het. Hy het 80 jaar terug boeke begin skryf wat nou as rolprente vertoon word.

Sy eerste storie was ”Uit die Planeet van Stilte”. Hy vertel hoe die moderne Westerse mens nie meer van die bo-natuurlike bewus is nie, ook nie van ons Skepper en Saligmaker nie. Ons aarde het doodstil geword.

Tog stuur God steeds baie belangrike boodskappe vir elkeen wat geestelike ore het, vir wie Hy deur Sy Heilige Gees die Bybel “geestelik hoorbaar” maak.

Ons het nie nodig om so slim te wees as ‘n AC75 baasskipper nie om beide inligting self te moet uitsif en toe te pas nie. Nee, Hy praat met elkeen  van ons persoonlik en gee  geestelike ore om te luister en Sy WOORD in die stormsee van die lewe te gehoorsaam.

‘n Vierde noodsaaklikheid om veilig en doelbereikend koers te hou.

Vir 2000 jaar het Chinese seelui gebruik gemaak van ‘n magnetiese klippie as rigtingwyser, en 1000 jaar gelede het die Weste daarvan gebruik gemaak om uiteindelik die bekende, moderne  kompas te ontwikkel.

As die skipper weet in watter rigting hy moet seil, kan hy sekuur rigting hou met sy oog op die kompas wat die pole neem as bakens.  

Saans gee die Poolster of Suiderkruis die rigting aan. Vandaar die naam suiderKRUIS!

Daar mag egter geen magnetiese  item naby die kompas kom nie. Hoewel die pole die sterkste trekkrag het, sal ‘n naby magneetjie die rigtinggewing steur en valse inligting gee.

Die kompas is dus die bevestiger dat die skipper rigtingvas seil.

Elke mens het ‘n kompas, ‘n gewete wat behoort  gevoelig te wees vir die Heilige Gees en Sy WOORD se aanwysings.

Ja, ‘n verantwoordelike, geloofsmens laat sy gewete vlymskerp slyp deur die Gees en die Woord. So kan hy of sy  so na aan die “Christuspool” beweeg in beide die lewe en die ewigheid. So kan die apostel self versekerd skryf: “Ons het die uitkyk van Christus” (I Kor 2 vers 16)!

Maar menslike gewetens word deur verskillende aantrekkingskragte dikwels belemmer. Sommige het soveel teen hulle gewete oortree dat daar sprake is van “geskroeide gewetens” en kan hul  onmenslike houdings en dade beoefen. Ander het  “misleide gewetens” wat beuselagtighede raaksien as toetstene. ‘n Gelowige het sy “slegte gewete” gereinig deur die Bloed van Jesus, ons Saligmaker (Hebr. 10:22). Op hierdie manier kan ons Sy aangewe bestemming nader.

“Dierbare Hemelvader, U, die bron van alle ware omgee-liefde, slyp my sodanig dat ek die node rondom fyn sal aanvoel en telkens my lewensrigting sal aanpas om U liefde van welwillendheid orals uit te dra op my lewenspad, U weg na U Hawe van Ewige Liefde . Hiermee is ek deur deur Christus vry-gekoop en word ek deur die krag vanSy Gees koersvas gehou. Om Sy Naam ontwil. Amen.”

Christus se aankondigingster en Christus ons komende Blink Morester

Liewe leser, ek bid en vertrou dat jou lewensbootjie voor die wind sal vaar en dat jy nie jou seile na onheilige winde span nie, ja, niks en niemand toelaat om die wind uit jou seile te neem nie.

(Illustrasies verwerk ex Wiki  deur swtheron@xtra.co.nz   Des 2020)

CHRISTUSFEES rondom vyf kerse

Ou Morawiese Christus viering

My swaer het altyd soos Oupa Koos Woest, ‘n familiefees gehuisves met die jongspanne voor die Boom met die Ster van Betlehem wat die Betlehem gebeure toneelspeel – hier en daar moes ‘n ateïstiese toeskouer ook die Kersmare aanskou! Hier te lande het hy in die sportwêreld ‘n CEO geword en voor die Dag het hy almal uitgenooi om uite spel hoe hulle die Tyd vier. Laaste in lyn was hy instaat om aan sy hoofpersoneel sy weergawe te kon gee.

In die voetspoor van die eerste Morawiërs het my jeugdige sendingaanhangsels diep in die berge van SW Asië met ‘n Sondagraai die vyf Kerse opgesteek om die Christusgebeure te volg van Genesis 3 tot in Lukas-Mattheus se Betlehem.

 In 1973 het ek in ‘n lang vakature die Swakopgemeente bedien. Die Polisie het elke jaar met stout amokmakers te doen gehad en my gevra of iets vir die jeug aangebied kan word op die “Heilige Nag”. Ons het ‘n vragwa en klavier geleenbedel, ‘n paar sangers gelaai en dwarsdeur die gebied die WOORD in lied kon uitdra voor ons oorvol Kersdiens die volgende dag.

Karre en sangers het uiteindelik as ‘n lang stoet voor Adm Van der Watt se ampswoning plek ingeneem en van ons in die woning ingenooi!

Ek was ook bevoorreg om in ‘n Rennaissance Gereformeerde Kerk in Basel die Kersgangers van baie Euro-lande te kon toespreek in Duits oor die Boere se manier van Christusgety vier.

In ‘n materialistiese Milford NZ het die plaaslike gemeente met die winkeleienaars aan die Weste van die hoogstraat afdrukke van die ou Meesters as Chritusfeesverhaal uitgestal. Honderde het die boodskap gekry en dit was die begin van die ontwaking van ‘n slim klein Chinese taalstaudent wat in China en Michigan nie net ‘n goeie sakeman geword het nie maar ‘n brandende getuie van die Evagelie.

 Kom ons plaas die KONINGSTER van Betlehem terug waar talle sakeinstansies groot munte maak maar alle suggestie van Jesus verwyder behalwe onwetend die Kerskleure van Groen (LEWE), Rooi (VERSOEN-BLOED) en wit (HEILIGHEID) behou!! solus Christus!! xxx

Hoe word u en u Kersfeesgangers verryk deur die ware verhaal van die CHRISTUSKIND minder materialisties herhaal te kry??

swtheron@xtra.co.nz

Die EWIGE VERBONDSHUWELIK

dr Stanley W Theron, NZ 2020

Die kerklike huwelik is lank in die gedrang vanwee ons afwyking van beide die Woord  se leer oor die Skeppingsverbond as ‘n belangrike hooftema in die onfeilbare, GESAGSWOORD van die  VERBONDMAKER SELF.

 Hierdie is ‘n nederige poging om iets daarvan op te spoor en neer te pen. Maar eers ‘n oorsig van die huwelik uit die antieke tyd en as sodanig ook in verskeie gemeenskappe vandag nog geldig.

Die geskiedenis van verskeidenheid in die erkenning

van die huwelik tussen ‘n man en een of meer vroue.

In die meeste oergemeenskappe en selfs onder moderne en afgesonderde stamme en gemeenskappe was en is die sluiting van ‘n huwelik ‘n saak van die plaaslike familie en gemeenskap met stand, mag, finansies, besitregte as motiewe en seksuele of voortplantingsaspekte dikwls van minder belang. Families sou die jonge dogter se moontlike bruidegom in oorleg met sy familie bepaal terwyl die modern maatstaf van “verlief wees”en ‘n individu se voorkeure nie ter sake was nie. Die swaershuwelik ne die van Rut in Israel het erfgoed as basis gehad.

In Onlangse geskiedenis het vroeë sendelinge soos William Carey, Christelike vorme en norme in wette van Indië vervleg gekry, en tog is daar nou ‘n saak waar ‘n jong meisie teen haar ouers getuig, wat aangekla word oor beplande moord van hulle dogter waar sy gedurf het om ‘n huwelikskeuse buite die kaste te maak.

In baie gemeenskappe word sulke reëlings as algemente norm aanvaar. Ook in die antieke tyd. Die Romeinse owerheid het sulke huwelike as vanselfsprekend aanvaar soos in Lukas 2 vir belastingsdoeleindes, en is baba Jesus dan by ‘n amptelike volkstelling betrek.

Maar Griekse en Romeinse state het alleen weterkende huwelike by amptelike burgers toegelaat. So byvoorbeeld was Paulus van geboorte in Tarsus ‘n Roemeinse burger met verreikende regte en erkenning. Ontug was onder die gepeupel. Keisers en burgers aan die orde van die dag. Herodus was in hoë aansien by die Keiser van Rome, maar nie in die oë van Verbondsprediker Johannes nie. En ‘n buite-egtelike kind van ‘n Romein het geen erkenning  gehad tensy die “skuldige” die baba in die arms geneem het en bekyk het, dan was die baba ‘n burger ongeag sy Moeder se stand!!

Die Ewige Verbondsboek ook besonderlik  t.o.v. die Heilige Huwelik

In ‘n Addendum word  aangetoon dat die Bybel eiesoortig is onder alle antieke tekste, en juis as ‘n dialoog tussen die Enige Verbondmaker, die een ware God en sy Verbondsvolk en Verbondskinders.  Dis alleen getroue Verbondskinders wat in hulle nederigheid en binne die milieu van die Verbond, die Verbondslering verstaan en deur groot genade bly volg, en die strekking van die lering is ook in die toegepaste lewe soos in Romeine 12 verse een en twee.

Dit is dus in hierdie verband van ‘n hele lewe wat aan die Bondsheer gewy is, dat die heilige Verbondshuwelik ter sprake kom.

Waar ons VerbondsHEER[1], Jesus Christus die finale WOORD is en dus die finale verklaarder van die OT is, is Sy leer in hierdie verband die eerste, saghebbende uitspraak waar Hy aansluit by the Skeppingsverbond wat die huweliksverbond insluit (sien Gen 2:24 en Markus 10: 6-8).

Hierdie Verbondshuwelik as enige norm vir die gemeenskap van die gelowiges word uiteen gesit deur ‘n seergeleerde rabbi en die geleerdste opostel van sy tyd, en wel in Efesiërs hoofstuk vyf.

AS NEDERIGE GELOWIGES LEEF ONS AS GETROUDES

IN ONSELFSUGTIGE, DIENENDE, en NEDERIGE LIEFDE 

Paulus word dikwels buite gemeenskapskonteks, en buite tekskonteks aangehaal om byvoorbeeld die nie-Christelike beskouings oor die manlikes en vroulikes dat die man die heerser en die vrou en kinders onderdane is soos in nie-christelike gemeenskappe tot op hede. Die sogenaamde feministiese beweging sedert die laat XIXe eeu is ook as gevolg daarvan dat nie-Christelike beskouings oor die geslagte en die huwelik gehuldig en verdedig op grond van “paslike tekste”wat total buite verband aangehaal is en word in verchristelike samelewings waar die WOORD nie baie diep internaliseer is nie!

Die Apostel Paulus het aan die voet van die beroemde Gamaliel gesit saam met rabbis wat in die Joodse geskrifte baie aangehaal word. Maar benewens sy lang rabbynse opleidinG het hy na sy bekering hom vir 3 jaar in Arabië onttrek, heelwaarskynlik om sy nuwe geestelike ontdekking in lyn te bring met die Heilige Skrif wat Jesus self aangehaal het.  Hoewel Apostel Petrus nie als verstaan het van die geleerde skrywer nie, erken hy enersyds dat dit tel as gesaghebbende geskrif, maar dat skerminke dit verdraai vir hulle eie nie-Bybelse sienwyses (sien I Petrus 3:15 -16).Die arrogante uitspraak dat Paulus, (en dan ook – by implikasie  Jesus Christus self ) dat “arme Paulus nie van beter geweet het nie”, openbaar waarskynlik ‘n tradionele kerklike lesing van die hoofstuk wat nie altyd Skrifgetrou was nie. Hierop eers ‘n paatr voorlopige opmerkings

Ons het dus t.o.v die Verbondshuwelik twee verskillende aspekte van Woord-wanbegrip of/en misbruik in  Efesiërs 5.

 • Die geskiedenis van die erkenning van die huwelik in gemeenskapsetiek, kerklike gebruik en die “Christelike staat se troonoorname oor die beheer van persone, familie, kinders en die huwelik.

In die Middeleeue het ons enersyds te doen met die katolieke begrip dat God se aardse koninkryk ‘n Christelike geheel is met twee gesagspersone, die Pous oor die kerklike en die Heilige Romeinse Keiser oor die politieke aspek. Hierdie begrip is ook in Protestantse  nasies oorgeneem as “Christenvolkere” met skeiding tussen kerklike en staatsgesag.

Andersyds t.o.v. die huwelik het die kerk vir ‘n duisend jaar die formele kerklike huwelik ingestel and die Heilige Huwelik en tot in die sestiende eeu het die pous nog die gemeenskapshuwelik aanvaar, maar sedertdien is daar in baie lande besondere erkenning gegee aan “wetlik getroud wees”!

 • Opmerkings oor Paulus se gebruik van beelde, vergelyking en begrondings, veral soos in die aangehaalde hoofstuk vyf van Efesiërs.

In hierdie brief en veral in Hoofstuk vyf, gebruik Paulus dikwels die klein woordjie  (grammaties “partiekel”)  “soos, net soos, omrede”. Woordweboeke is dit eens dat die term se betekenis vloeibaar is tussen

“soos” + voorbeeld, en “net soos” +voorbeeld”. Maar in beide gevalle ook as redegewend. Paulus se gebruik is wisselend en die Pauliniese en hoofstukkonteks moet vir ons lei.

In ‘n modern situasie kan ons dit so verduidelik:

1. “Jy gedra jou soos ‘n vark” net ‘n vergelyking wat verduidelik.

2. “Gedra jou soos’n man want jy is een”. ‘n Vergelyking van ‘n meer- werklike voorbeeld.

Die Verbondshuwelik staan volgens beide Jesus en Sy Gevolmagtigde Apostel in lyn met die oorspronkoike Skeppingsverbond, maar Messianiese ingeklee.

Die “beeld” van die Hemelse Bruid en Sy Heilige Bruidskerk is ook die basis en dus die “omdat” van die verhouding tussen ‘n Verbondsbruid- en bruidegom. By implikasie is hulle dan ‘n Verbondsgesin waar Verbondskinders hulle oues gehoorsaam “in die VerbondsHEER”.

Dan verstaan ons waarom die hoofstuk inlui met die vermaning .

“ Wandel in liefde soos/omdat Christus … “Wees dan navolgers van God soos/omdat julle Sy geliefde kinders is..” Verder word dit dan geskilder teen die afskuwelike “wandel” van die onkuise heidene, voordat hy sy doel breik oor die Verbondshuwelik.

Tereg begin die Nuwe Afrikaanse vertaling se paragraaf in die middel van vers – onerdanigheid aan mekaar vanwee ons respek vir Christus, die Verbondsmessias.

Die veelbeklemtoonde “bewysplaas” volg dan in veral vv 22 tot 24 sy begronding van hierdie wedersydse eerbied wat die verbondshuwelik kenmerk:

 • Die vrou respekteer die man juis omdat sy die VerbondsHERE respekteer; haar man is die aangestelde verteenwoordiger van Christus in Sy “Kerk in die kleinde” die Verbondshuis (sien Hoofstuk 6).
 • Die man vervul sy taak om Christus die VerbondsHEER te verteenwoordig in liefde en leiding.

Daar is dus geen sweempie van die gedagte van die man in elke geval ‘n dominerende baas is nie. Nee, hy dien sy vrou en huisgesin met die nederige dienende liefde van sy VerbondsHERE in teenstelling met die afskuwelike lewenswyses van hulle wat by die”geheimenis” uitgesluit is en uiteengesit word in die inleiding tot hierdie verhewe siening van die heilige huwelik.

Hierdie eiesoortige Christelike“geheimenis” is dan juis met betrekking tot die verhouding tussen Christus en Sy Bruidskerk en tot die baie besondere verhouding tussen ‘n gelowige Verbondspaartjie soos opgesom in vers 33.


[1] Verdra my “wangebruik” van gangbare Afrikaanse styl om die HEERskappy van Christus met een hoofletter te skrywe, en Sy voornaamwoode met ‘n klein letter. Wat die eerste betref, vanaf die LXX vertaling van die OT eeue voor Christus, is die heilige VERBONDSNAAM (JHWH) vervang met die term Kurios/Here maar in beide LXX en verder vertalings kan die uiterste belang van Efes 5 buite fokus raak.

———————————————-

Die VERBONDSHUWELIK se VERBROKKELING

Waar afvalliges vanaf Genesis 3 tot in Openbaring 22 die verbondslering probeer aanpas by wêreldse culture en politiek, verval die samelewing in die minder  etiese groef waar die minder geestelike aspekte van die mens aan basiese en  motiewe verslaaf word. In die ou Midde-Ooste was dit die talle kultusse van die Baalim of Moloch-afgode wat in die moderne wêreld soos in die dag van die Christus beskryf is. Christus self tipeer sulkes as stomp en wellustige harte wat nie die WOORD verstaan nie en wat derhalwe hulle nie bekeer nie (o.a. in Matt 13:15 en Markus 4:19).

Paulus se uiteensetting daarvan in Romeine, sy ander briewe en Efesiërs 5 sluit hierby aan in sy kennis van beide die losbandighede van Romeinse brurgers en van die ander heidene. En die wederregtelike koning Herodes wat bevriend was met die ontugtige keisers was nie net polities maar in ontug een van sin.

Vir Verbondskonings was het die Verbondswet voorgeskryf dat die koning moes kon skryf, moes vir hom ‘n wetsboek kopiëer en daagliks daaruiit lees, maar die Herodiaanse konings het van Edom af hulle ontugtigheid saamgebring.

Die Kerk het vir jare die familie- en gemeenskapshuwelik maar as gelowiges toegepas. Soos tevore gemeld was die Romeinse staat en selfs baie latere koningskappe meer geinterreseerd in uitbreiding van mag en goedere ingestel by sulke huweliksreelings.

‘N Duisend jaar terug het die pous die instelling van die kerklike huwelik en die formele reels in die verband ingestel vir huwelike in die plaaslike kerke. Die Roomse kerk het wel nog ‘n verdere 500 jaar die gemeenskapshuwelik erken.

Met die totstandkom van die Heilige Romeinse Ryk in die tyd van Karl die Grote tot in die tyd van Napoleon het die Pous himself gesien as die koning van die konings met al die gesag van Christus en in die sogenamde corpus christianum was die grootse deel van “Christelike Europa” beskou as een entiteit met twee aspekte, die meer-belangrike kerk onder die pous, en die meer politieke onder die Heilige keiser!

Baie van die kerklike besluite en reëlings is toe al hoe meer, en veral in die moderner tye deur die staat oorgeneem: weetiging van die huwelik met die kerklike formaliteite, die regiostrasie en “wettiging” van kinders, later die hospitale, skole en selfs welsynsdienste.

Wat die “wettige” huwelik in Westerse lande betref is die prosedures and selfs die formuliere navolging van die eerste kerklik-gekeurde prosedures maar telkens aangepas veral na die Hervorming met die versplintering van die Protestantisme, maar telkens onder die aanstelling van die huweliksbevestiger!

Tot in die laat XIXe eeu het die wanaanhaling van Paulus dekmantel gewees vir die naas-heidense klem op die regte en vryhede van die manlikes, en het die vroue in die Weste die stryd aangevat om dit op humanistiese gronde reg te stel.

Eers met die Westerse klem op individuele regte en die belangrikste norm vir die huwelik, die persoonlike aantreklikheid en selfs die erotiese aspekte is, het die familie en gemeenskapsinspraak verminder.

Onder die invloed van drukgroepe en die humanistiese VV se menseregte sienings neem die nuutste verwikkelinge in veral die Weste egter afskeid van die uiterlike dop van kerklikheid en Woordgesag.

Die meer humanisties-gedrewe acaemici en kerklikes se siening van die huwelik is meer op nie-Bybelse gegewe gegrond, maar ook in die midere liberalistiese sienings kom min van die Christus-Pauliniese seining van ‘n Verbondshuwelik te reg.

Die huidge kerklike stryd in die Weste gaan oor tradisionele Westerse teen meer modern Westerse sieniings.

Hierdie kort siening oor die Verbondshuwelik word afgesluit met ‘n gewaagde maar werklike voorbeeld, wat ook verband hou met die verbrokkeling van die Westerse huwelik en gesin.

In die dekade van 1970 het die Ned Geref Kerk die tradisionele siening aanpassings begin maak, soos byvoorbeeld oor egskeiding.

Dis egter die beskouing van hierdie  skrywe dat die Reformasie met sy voortbou op Middeleeuse en Grieks-wysgerige benaderings ‘n deel van ons erfenis nie genoegsaam ontgin en belewe het, insoderheid die van die basiese Bybelse begrip van die Verbond van die HERE!

Summa van komende ADDENDA

 1. Die onvolledige verdiskontering van die basiese Bybelse Verbondsbegrip in Reformasie-teologie en toepassing

2. Die WOORD as persoonlike interaksie van die Verbondstigter met sy Verbondgenootlike volk en kinders

3. Die ewige VerbondsNAAM van die enige, waaragtige Godheid

Better OT Relevance – Psalms in Revelation, the Edinburgh Thesis of Dr Sung Kuk Kim

Tags

, ,

AN OPEN LETTER to Prof E WENDLAND AND SUNG KUK KIM AND HIS THESIS ON PSALMS in REVELATION

Dear Prof Ernst and Sung Kuk Kim,

For many decades I have noticed your name and doings but never – to my shame – perused your manifold theological papers. You have placed the Edinburgh thesis of Sung Kuk Kim as worth promoting. The following remarks are my reaction to SKK and EW’s publications that I have now perused with pleasure.

1. Hyper-critical, philosophy couched theology drifts away from the main message of a Scripture that from Exodus to Revelation warns against such alteration, moderation, additions, etc. to the only and One Living Message of a Living LORD and God. For not a few years the present writer was an active member of NTSSA (NTWSA) but parted ways in 1990 for my pastoral and mission interests. Until c. 1980 RSA scholars kept trying to keep the Message but use sufficient critically based references in being “objectively scientific!” In my thesis on Hebrews and paper on John 17, this author being more Evangelical Reformed than some others, would quote sufficiently to be acceptable but for many decades having mistrusted much OT research of the last centuries, downplayed much OT material at hand. For that reason, I even turned down an offer of a university offer where known “hyper-criticals” would have been my senior mentors.

2. However, since 1990 to date I have continued my multi-endeavours trying to explain the meaning of the Only WORD and only SALVATION at Bible College, pulpit, and “raw mission” levels (example https://docshaphan.wordpress.com) in an attempt at what I learned in Basel of Barth’s 180 degree change of direction (vide Footnote) to reach  more radically the 170 mark than Barth by explaining especially OT passages in the light of the Holy Writ and Writer (Himself). Adults and folk from remote Pasifika Isles, NE Africa, SW Asia not only understand but find life and community changing experiences as the WORD is explained in what is often to them a second or third language. The Jewish Dr Eli Lizorkin-Eyzenberg of Israel and other WORD-respecting authors, my lifelong following Biblical archaeology as a secondary but vital interest and now, Sung Kuk Kim’s, keen analysis of Revelation “sterk my in my kwaad” of revealing many of the modern myths of “neologians” regarding OT and now NT as being “philosophically reasoned but truth-lacking ascription of myths to historically verified facts and artefacts!”

3. Sung Kuk Kim has presented good evidence of the correct use of the Psalms as understood in the pre- and first Christian centuries that needs to be publicised more widely. As my time is at a premium with too many irons in the fire, I purpose to scrutinise more carefully “Psalms in Revelation” and a few of the works of Ernst Wendland.

God bless your endeavours in publicising the ONE WORD!

Stanley W Theron (Pacific Academy for eXcellence, Auckland NZ)

ADDENDUM A:

Important lacunae in Dr Stan’s 1984 thesis

Owing to less conservative pressures Dr Theron omitted or scrapped aspects of his thesis on the Epistle to the Hebrews. He worked under an Evangelical but specialist on more critical studies and as co-moderators his Evangelical Reformed colleague to be and a more highly critical academic from another university and was awarded the degree “cum laude!”

Six years later however, Dr Stan discarded his academic ambitions, and applied his intensive research in more accelerative general and language learning to, and for, more text-related Biblical Studies for students with little academic and/or English abilities. But first a small diversion to a previous date.

Having attended post-D seminars at the University of Basel, Stan had great respect for K Barth’s attempt to break with his German fore-runners and colleagues, seeking 180 degree change of direction toward more respect for the Sacred Writ itself. The 1973 winter lectures of His son, Markus, on Galatians was a good example in this respect. “Paraenesis in Hebrews” (1984) was an attempt to apply this principle and seemed to satisfy less critical minds.

In my post 1990 attempt to move nearer the 180 degree mark, I started an unfinished paper on “12 shortcomings” on my 1984-thesis, included the following ( with my present notes):

 • Keeping up with previous colleagues regarding “philosophy based and ancient Greek-related theological terminology. Example: “hypostatic union” that could be more simply worded in everyday language.
 • Too little emphasis on basic themes that are based on basic Old Testament truths such as Messianic motives, respect for the only WORD of the Covenant LORD and more.
 • Too little analysis of Old Testament vocabulary terms, references and allusions as done so thoroughly by Sung Kuk Kim. My thorough-going analysis of the Greek vocabulary was withdrawn from my theses on moderator advice, but I had particularly avoided anachronistic analysis to follow the more critical advice of that date.
 • Too little emphasis on the warp and woof of Biblical thinking of Divine revelations including aspects of the future, especially prophecies regarding the coming Messiah. Sung Kuk Kim also unashamedly analyses and points out the foretelling aspect of both Old and New Testament “prophets” so easily sneered at by “logically, objectively and historically verified facts”. In African context many academics adhered to and openly propagated the pseudo-psychological concept that a prophet could not talk about future events if he did not have the personal knowledge of far-future situations. In 1956 a retired missionary to Africa differed with my citing of the most learned apostle, “Paul was too critical for my thinking!” In the last decade of the XX-th century an arrogant academic lecture included: “Poor Paul, he did not know any better!”

My intention of “175plus swing” in the last three decades of preaching, teaching and writing for folk in various cultures and on all age levels, has been accelerated and underpinned among other factors by the following:

 1. More recent findings regarding the Israeli-Grecian aspects of both the New Testament and LXX texts of the Old Testament. My first Greek professor presented me with a signed copy of his inaugural lecture on the repudiation of the NT text being in uncultured Greek as compared to the classical works of the philosophers and dramatists and the recent findings of “Common or Koine Greek”. Yet we had all along known of the Greek Septuagint version of the Old Testament but failed to realised as recently underscored by Dr Eli Lizorkin-Eyzenberg that it was similar to the NT Greek text!
 2. Archaeological finding and artefacts regarding both the Oud and New Testament situations that have been mythologised by Western academics for centuries. Previous critical dating (still followed by not a few) and related statements had taken an a view of Biblical culture based on arrogant Western logic based on few verified facts. Dates and opinions superseded most traditional views or more thorough analysis of the texts themselves. Extra-Biblical parallels were imported as possible light on Biblical issues, texts were dismembered according to “academic insights” until mid-XXth century when too many glibly referred to “generally accepted scientific insights!”
 3. In the light of the above, recent studies show that the very close relation between both the Old and New Testament writings and background should necessitate more thorough analyses of the use of and close relationship of vocabulary,style and content by New Testament writers who honoured the authenticity of of the unalterable Covenant Book.
 4. It has not yet dawned on many scholars quoting and following “authorities” of previous centuries that the term “logically, objectively and historically verified facts” is highly unscientific and misleading. “Logic” as touchstone is flawed as seen in the varieties of self-centred human logic on all fronts from the UN to national politics and theologies! It is common among non-theologians to understand that each human is “tunnel-visioned” and grossly influenced by being in a minute and person-centred “time/place capsule” that skew history written or told from a point of view and world outlook; and with all the accomplishments of the modern era in especially the natural sciences, “science” being an open channel of investigation and research, science teaches nothing that is not oued by
 5. Revisiting Biblical Holism versus “Critical Specialism and Detailism”.
 6. The Message in harmony with the Text. The “lay” Smith twins in search of veracity.
 7. Three decades of using a minimum of “theological jargon” has proven the influence of the unadulterated basic Biblical teaching, especially as taught by the Final Messiah Himself ….

Footnote on K Barth’s attempted 180-degree variance from role-models and colleagues in Hitler’s Germany. Even before World War II this Swiss theologian attempted to swing away from the more critical German academics, namely toward the more direct application of the received Biblical texts.

eSpinoza (self-titled Benedictus) can be dubbed “Leader in modern Agnosticism and Atheism” in rejecting the Jewish and Christian Scriptures. Gottfried was a leader in trying to accept but analyse these texts from a Western philosophical point of view that has ultimately led to repudiation of many basically Christian concepts . Though named “Gottfried” such thinking has not brought Divine Peace to the Christian fold or in so-called “Christian Theology”!

Western theology, since following ancient Greek philosophy not only utilised Greek-based terminology but also sought to use more abstract reasoning to formulate Church doctrine. This was accelerated since the time of the Enlightenment as concisely outlined in a recent (September, 2020) article of Brian Duignan and published in Britannica (downloaded 7.10.2020) (https://www.britannica.com/event/Enlightenment-European-history) He states concerning the modern Western outlook, “… a worldview that gained wide assent in the West … Inevitably, the method of reason was applied to religion itself. The product of a search for a natural—rational—religion was Deism … which ……. Beyond the natural religion of the Deists lay the more radical products of the application of reason to religion: skepticism (sic), atheism, and materialism.”

Update on Mission to Bangladesh

Tags

Background of, and Report on the Evangelical Reformed Church and School at Bandarban, Bangladesh.

The Shaphan Institute of NZ (charitable trust) and Pacific Academy for Excellence, Ltd, have for 30 years done Gospel outreach applying and prescribing an adapted outreach method borrowed from the early successes in Korea, namely “Triple S”, i.e. Self-propagating, Self-governing, Self-supporting to which  we add saved, self-dedicated,  serving. Remote missions understand that the main Pacific Academy in New Zealand have practiced this approach locally for 3 decades and do not expect anything from the New Zealand office other than study material, guidance, and prayer support.

Under great grace and Providences in New Zealand, the ACC, has developed  or  influenced the establishment of some 30 local expat churches in New Zealand and Australia. The Academy  has successfully run minister’s  training for expat Pasifika and Asian Church leaders  for some fourteen years before reaching out as internet-based training for communities in the most remote areas of Asia, Africa and the Pacific, emphasising that all training courses in Bible and English are offered completely free, recipients understanding that the Academy has no funds or income  and that they are expected, liked the Academy to find local ways of implementing the SSS/sss approach to their local churches and church schools.

The minute Mustard Seed and a remote Modern Miracle Mountain of 20 months.

The Academy was approached in January of 2019 by a tribal leader in the most remote SW Bangladesh for guidance and training. Brother Josen Tripura, a converted ex-catholic seminary candidate, had a burning desire and vision not only for his own village but for other more remote communities in their beautiful mountains.

  Remote Living and Evangelising   The Babu Para Village (district Bandarban) is a 60 minute climb from the nearest auto-track, the most remote community is a further 3 hours climb or boat journey with minimal paid employment in a country where minimum wages in the more cosmopolitan areas  are reach a mere U$5 dollars.
Most of the Bandarban mountain folk cultivate their own food on terraces on a not very fertile mountain , raising rice, vegetables, and fruit,  on terraces for their own subsistence.
20 months of remote mountain Evangelism by our Leader Josen

Under Grace and Academy guidance a local village church was organised early February with the following report of phenomenal gains on a spiritually fallow land, but under the vision and sacrificial commitment of leader Brother Josen and his wife Nungkay May Marma:

1. The blessing of a new Evangelical Reformed Church and Christian School on this remote mountain

On February 1, 2019 Anno Domini, the Evangelical Church of Bandarban was established with a great vision for their own and more remote communities further up die mountain.

The church numbered 45 members from 26 families with a fledgling Christian School of 12 children in an area that had never seen educational facilities. The community leader and his wife cleared a room in their home for worship and for schooling but had a vision for many needed aspects regarding education, skill training, employment, and community development.

At the end of September 2020, the Evangelical Reformed Church now has 75 families, 349 church members and a governing Board. They have successfully reached out to 6 tribal communities in 6 remote villages and are praying and working regarding another four remote tribal communities. Most members were from Hindu, Buddhist, and Catholic backgrounds.

2. The organisation and registration of the PAX ACADEMY BANDARBAN

An immediately pressing need was to find accommodation for orphans and children from further afield who would miss schooling in times of violent weather as experiences in that world area, especially in the  monsoon season. In this respect they immediately had to find shelter to house 14 children.

3. The next 20 months of outreach and growth

A picture containing diagram

Description automatically generatedThe untiring labour of love of especially the community leader, Mr Josen Tripura, included running his own business to support the church and school, negotiating from the government to local levels especially regarding the school, building preparatory buildings as they pray for an envisaged community centre that could house all their needs, planting an

orchard to support the school in three years’ time and personally visiting all the communities to the most remote.

Without any remuneration, Nungkay May Marma has taught the now 43 pupils in her own home where a temporary building can take part of her burden. When ample facilities are ultimately erected, also to have more hostel-dwellers from more distant villages, the roll should mushroom considerably. On September 30, 2020, the roll counted 43, and the hostel 59 children and 12 orphans. The beginnings of senior and adult training have seen 16 being able to qualify for higher learning.

Text

Description automatically generatedThe school has to follow state guidance but on a Sunday the children have been doing a quizz on the Gospel of John, hoping to conclude it by the end of November. School and Sunday School are conducted in at least three languages mother tongue, Bangladeshi state language and English. Adult education is aimed at the latter as prerequisite for higher learning.

These children did a test after six months and answered their tests in either English or Bengali, some scoring full marks! This should be considered an outstanding result both educationally and spiritually. [Doc Stan would not have subtracted for spelling and language mistakes!]

[Not a few Christian leaders see a study of St John as the best starting place for recent converts  and children to understand Christian doctrine from the Teachings of Jesus Himself, rather from the Western Churches ancient Greek terminology. It is also wide experience that indigenous communities have a more immediate understanding if Scripture having a similar con-Westernised cultural background. In the application of SSS approach to remote outreaches is has paid rich  dividends].

Adult Training: The church has a vision of English and skill training in the future in order to create employment in the mountain and to equip youth for academic and business purposes. For children, the path is open to higher training at state institutions.

Training for church leaders: The Main Academy in New Zealand is also offering courses from an accredited Bible College in South Africa with enrolments from January 2021

4. The original church and school were housed in the leaders home and open veranda. They have excelled in applying our SSS-methodology also concerning Self-support.

Hired Office and new signage

At a cost of some U$750 local funding, the Church has erected and repaired several structures to house their various needs as they pray for a more suitable permanent building. Their offices are rented from local funding at a rate of U$350 p.a.

However.as this is far beyond a local budget; the home Academy has agreed to this application for aid in financing the first level of a 3-level structure at a cost of less than U$ 25,000 per level.

The estimated costs of submitted plans were done by a government engineer and all the reports as base for these statements are undersigned by the President, Secretary and Treasurer of the Church Board.

      This report was developed and co-signed by Leader Josen Tripura on behalf of the Pax Academy Bandarban, Bangladesh and the Rev Dr Stanley W Theron of the Pacific Academy for Excellence NZ – October 1, 2010 Anno Domini.

ADDENDUM ONE

Invitation: Project Leader Mr Josen repeats his invitation for an Evangelical Reformed Church to take an interest in their Mountain Miracle:

 • Sending a team of believers under the guidance of a minister to visit this beautiful mountain area and witness to the Gospel,
 • Twin partnering with them as a fellow Church of Jesus Christ our common Covenant LORD,
 • Volunteers to manage their websites.

* Registering interested individuals in our website for friends: https://www.facebook.com/groups/60120073732

Final Day of Atonement

[1][2]

JEWISH NEW YEAR and Final DAY OF ATONEMENT

Dr S.W. Theron, September 2020, Anno Domini

Yom Kippur 2020

Together with Yom Kippur,  Rosh Hashanah, the Head of the Year, is still meticulously remembered by religious Jews for more than 3000 years.

Yet it has some shortcomings:  For 2000 years there has been

 • No temple to house the Ark (ARON),
 • No original Ark, Holy of Holies, nor other aspects of the Temple
 • No original tablets with the Divinely written TORAH (Ten Words of Instruction)
 • No atoning sacrifices.
 • They still are Messianic as depicted by the Star of David but do not recognise Him.

Religious Jews, however, for 2000 years,meticulously follow their officially altered rituals:

 • Outward and literal respect of the unaltered TenNaK Scriptures as dedicated Christians do
 • Meticulous preparation for the Day of Atonement:
  • A special bath that assists in sin-cleansing
  • Special prayers with a special prayer book that must be prayed exactly at specific times
  • The ten days of repentance, confession of misdeeds and restitution, prayer, good deeded and attitude renewal for a better life and success in the coming year
  • The Ark curtain is change to white as symbol of forgiveness and many wear robes at this time

Christians, especially more nominal church goers may take a lesson from these dedicated and meticulous Jewish friends:

 • Jewish transcribers have given us a meticulously copied Old Testament with the New now added in which there is absolutely NO modification, additions or omissions allowed, but many Bible-owners do not read of know the content of their neglected Bibles. Others have superficial explanations why they conveniently ignore some or many of the aspects of Divine Revelation.

Against the whole attitude of believers since Moses, the Divine text may not be altered. Many Christians and preachers, however, have softened the aspect of God’s judgment of sin and His Wrath but Jews seem to take full account thereof: They think God has three books that are made up each Yom Kippur: one for the perfectly righteous, one for the perfectly evil, and one for  partially righteousness that need to find grace in the Day of Judgment and Atonement, Yom Kippur! 

As many superficial Christians , however, they have not adhered to the dire warning of Moses as repeated in the New Testament writings.

The New Testament recognises this annual aspect of Judaism but contrasts it with the finality of salvation in Jesus, the final Messiah of the Final Day on Calvary, the Lamb of God, who takes away the sin of the world. The neglected Epistle to the Hebrews has this contrast well set out: ch 10:28 – 31 warns of the terrible Judgment of rejecting God’s saving grace; the parallel Biblical aspects of religious duties are however both recognised but re-assessed in Hebrews: The religion that Jesus rejected of  sinners being able to earn God’s blessing and forgiveness, is replaced by God’s redeeming grace that does not merit, but leads to, and graciously assists repentance, restitution, prayer, charitable and other good works ….

Both the reverence and protection of the WORD of God in the Ark, the procession of opening the Ark and even kissing the Bookroll for that day’s reading put some less dedicated Christians and even church services to shame! A Biblical church service should centre around  the WORD from the beginning to the benediction! The nearer a “service” tries to imitate a worldly concert, the more it loses the reality of “Divine Worship!”

Throughout this festive period religious Jews seek to confess and to right wrongs done to others in the previous  year, forgive any personally experienced wrong doings and purpose to have better attitudes and deeds in the year ahead. These ten days of contrition are expected to earn the forgiveness of sins against God for the past year and find blessings for the coming year, that only find atonement on the Day of Atonement.

In the New Testament all sin is heinous  and under Divine Judgment (see Romans 2: 12 to 3:36).

The parallel of a whitened curtain and whites festive robes reminds one of the “festive gathering” of Hebrews 12 and Rev. 4 and 5.

Many Protestant churches, however, have lost aspects of awesome respect and of the “festive gathering” of both Judaism and heather festivals. In old UK they had an expression “dressed in their Sunday best” – when we the “liberated moderns”, emulate convicts and labourers with expensive replica-attire as though one was going to a sports stadium or picnic, or meet on the LORD’s Day for informal chats as we wait for the “performance” to commence, many have lost the sense of being reverently called before and approaching the  Great White Throne.

COMPARING the FESTIVAL GATHERING IN HEBREWS 10

After explaining the Final WORD of God in and by the All-transcending SON Himself,  as both Judgment and Grace, the final salvific work and service of our Sacrificial High Priest and His Sacrifice is worked out against the background of the OT Scriptures. But interlaced with the “teaching” for his students, the author applies exhortation and moral sobriety in a very decisive way: we are not to glide away from the Teachings of Jesus Himself (ch2), resist the hardening of our hearts (ch 3), missing the promised rest, but rather come boldly to our High Priest at the Throne of Grace and Mercy (ch 4),  in stead of apostatising, growing in grace ch 5-6);  after his grand piece of explaining the perfect New Covenant High Priest and Holy of Holies, St Paul; admonishes 10: 19ff):

“Therefore, brothers, having the liberty and confidence of entering the Holy of Holies by the blood of Jesus by a new and living path that He has opened for us through the curtain, that means through His sacrificed Body, 21 and having a High Priest over the house of God,  let us draw near with a true heart in full assurance of faith, having our hearts sprinkled and purified from a bad conscience, and our bodies washed with pure water. 

  “Let us firmly hold, without wavering, the confession of our faith, because He who promised this is faithful. And let us consider how to urge each other to love and good works.  Let us not forsake our meeting together, as is the custom of some, but let us admonish one another, especially as you see the DAY approaching.

  “For if we purposely continue to sin after we have received the knowledge of the truth, no longer sacrifice for sins remains, but rather a fearful expectation of judgment and fiery indignation, which will devour the enemies.

Anyone who despised Moses’ law died without mercy in the presence of two or three witnesses. How much more severe a punishment do you suppose he deserves, who has trampled underfoot the Son of God, and has regarded the blood of the covenant that sanctified him to be a common thing, and has insulted the Spirit of grace? 

For we know Him who said, “Retribution is Mine,” says the LORD, “I will repay.”And again He says, “The LORD will judge His people.” It is a fearful thing to fall into the hands of the living God.”

Be reminded that St Paul has from the beginning emphasised the awesome Judge in ch 4:12: “For the WORD of God is living, working,  and sharper than any two-edged sword – it cuts deeply even to the dividing soul and spirit,  joints and marrow, yes, judging the thoughts and intents of the heart.”

To summarise in comparing Yom Kippur as honoured in Judaism to the Christian experience of Judgment and Atonement:

In this whole respect, one should bring into perceptive the High Festive Days of old Israel as respected by present-day Judaism: The Day of Atonement and the Day of Judgment:

Serious present-day sons of the Covenant (B’NI B’RIhT) seriously regard the awesome judgment of God regarding the breaking of that Covenant, that is the awesome evil of sin and the need for repentance, restitution, change of innermost attitudes in forgiving and living positively which includes doing well to all others.

Various aspects of the repeated Yom Kippur differ from the Christian experiencing the perfect peace of a lasting atonement:

 • According to the New Testament the Day of Atonement and terrible Judgement occurred on Calvary, the Sinless, Passover Lamb that was slaughters and rejected by all as a total and final answer to the guilt of humans, yes,  the final and awesome retribution by a loving God that wants crooked, evil hearts “reborn” to a totally dedicated and loving existence that experiences His Peace and loving outlook under all circumstances.

The recurring day on the Old Covenant calendar and repeating of ten days of repentance before the Day underscores the temporary effect of their yearly repentance in the hope of a better year.

In contrast, especially St John and St Paul taught and experienced the Scriptures as lived and taught by Jesus Christ as God’s final WORD for the FINAL DAY and final solution!

 • YOM KIPPUR has various aspects that do seek attention one a year at Easter but need experiencing continually throughout every day.

For a Christian believer the Day of Atonement’s decisive day, once and for all, was on Calvary 2,000 years ago, but it has a repetitive “day of atonement” when a repentant sinner stands before that Cross realising the depth of his evil heart and doings (judgement) but also realises the peace that passes all logical thinking, of not only having it totally forgiven, but of the Holy Spirit changing His life to serve the Living Covenant LORD according to Living WORD.

“He who is sitting on the Throne is speaking, “Pay attention! I make all things new” (see Rev 21:5).

God in Christ, our Messiah at the right hand of the Almighty, has appointed, delegated, and sent His Plenipotentiaries (Apostles), that still confront all from the Living WORD, especially “Children of the Final Covenant, B’NIh B’RIhT:

      “Therefore, if any are in Christ, they are new creations: old things have passed away. Pay attention -behold, all things have become new. 

“All things are from God, who has reconciled us to Himself by Jesus Christ, and has given us this official task regarding reconciliation

“This means that God was in Christ, reconciling the world to himself, not imputing their trespasses to them, and has committed to us the WORD of reconciliation.”

So, we are ambassadors for Christ, as though God did beseech you by us: we pray you in Christ’s stead, Be reconciled to God!


[1] The WORD quotations have been abbreviated and elucidated by the author for this essay.

[2] ARK Picture modified from Wikipedia, Open Domain. Moses – copyright swtheron@xtra.co.nz

Are you personally reconciled to God?

As a Child of God’s Covenant, can it be seen in your whole life?

Personally proven Religious Reality

For ages homo-non sapiens has widely used natural logic for better and for worse. Human logic, however, limited by time, space, energy. Arrogant critics and arrogant religionists cannot escape our personal space/time capsule tunnel-vision. Yet too many think themselves omniscient and omnipotent.

The “category” of non-space/-time/ -physical energy is unthinkable and beyond our minute logical abilities. Earlier atheists believed and trusted an ‘eternal universe’ but had no other word to describe ‘eternal’ as TIME-less, which in our limited capsules is non-sense!All humans have to experience and practice a degree of love-respect-trust beginning in our pre- and post-womb existence[1].

Some examples:

1. Even Charles Darwin, darling of atheists and (more honest) agnostics, who was searching for a racialistic, imperialistic, “missing link” among the Patagonians and Pasifika donated a handsome sum to Capt. Gardner’s mission as whole communities were transformed to civilised societies.

2. In 1990 nuclear scientist and head of nuclear research in South Africa, Dr. Louw Alberts addressed a group of French tourists, one being an avowed atheist, on why a scientist believed in God and Jesus Christ. At the end of the lecture, he acknowledged that both believers and unbelievers have ultimately to take a jump of faith, but he personally preferred the lesser jump of believing and trusting God. The science lecturer astounded the audience with a resounding “Amen”!

3. While logic-driven church gatherings in Europe were arguing the pros and cons of Biblical based dogma, folk like especially Count Ludwig von Zinzendorf in Moravia, learned but sacrificial missionaries from the UK (like W Carey of Bengal and D Livingstone of Central Africa) as well as many European missionaries took, exported the teaching of Jesus Christ and His Judaeo-Christian ethics to the uttermost corners of the world – the message that had changed savage Europe itself! Such “proven” changes having been recognised by Darwin himself!To this day, believers in many countries that have superficially accepted the humanistic Charter and its human rights applications, peace-loving believers are still paving the way to more civilised futures by their sacrificial blood.

[1] Without respect and trust human existence will hardly be possible and when limited to own kith and kin, has caused thousands of cruel and savage inter-tribal clashes, genocide, and slave-taking. When we vote or drive a car, we exercise trust; when we drink from a tap or switch an electric appliance on, we respect and trust our unseen co-citizens.

Warning to Pax-related Churches

 

paxLOG0 99

Pacific Academy for eXcellence, Box 65467, Mairangi Bay haere@xtra.co.nz

(See free offer at end of this letter)

Dear fellow-laborers in God’s Kingdom, Greetings in the NAME of our Covenant LORD JESUS CHRIST,

 1. If PAXACAD has not been useful or not to your liking, please reply to haere@xtra.co.nzand your name will be erased from our data. If you find our advice useful, send forward it to friends and associates or send their e-mail address to the Academy.
 2. We remind you that PaXmeans peace in XRISTOS = CHrist who is the centre of all our PaX Courses in the Old and New Testaments  – our letterhead shows two ancient pieces of the Old (above left) and New Testaments (on the right), The Cross under the Covenant Rainbow, the Southern Cross that led and guided many seamen across our Southern Oceans and the Sun of Righteousness rising over Auckland’s Rangitoto Mountain that has brought Christian Peace to thePacific Islands. Our students are required to experience their salvation and peace in CHrist only.  Our first NZ building was housed in an old Covent School “Star of the Sea” with its Cross visible across the Gulf for 100 km and inviting seamen home to safety.
 3. PAXACAD ADVICE 110: PaXhas served smaller and independent churches and their leaders for many decades and humbly advises them to have a written statement of their doctrines (a CREED) or basing their teaching on the ancient creeds recognised by the more Biblically based churches across the world. The Bible (understood as written in the original texts in Hebrew and Greek languages) is our measure of correctness (CANON means measuring rod) and then these old Christian explanations or creeds. Our Academy in Bangladesh uses the Westminister Confession as their basic teaching.

I Cor 3 v 11: For no one can lay any other foundation than the one already laid, which is Jesus Christ.

In this way, one can better “measure” whether our ministers, pastors and teachers have CHrist at the centre of both living and teaching.

Does your church, congregation or mission have a statement of what is believed – a CREED?

 1. PAXACAD ADVICE 111:  Smaller and independent churches can fall into the mistake of just following their first and other leaders, with few ways of “measuring” and correcting leaders who leave the only path of salvation. Jesus said:” I AMthe way, the truth and the life, no-one comes to the Father, except through ME!” Every Christian Church called by the NAME, has a written Church Order so that every member, teacher and leader knows and accepts their responsibilities and are responsible to their church board or committee and can be corrected and even disqualified for not following the only WAY of LIFE in Jesus.

I Cor 14 v 40: But everything should be done in a fitting, orderly way.

Does your church and congregation have, know and apply a Church Order?

Thousands of churches, big and small and scores of seminaries (see https://www.youtube.com/watch?v=8vOixn4C3WQ&fbclid=IwAR1ntlzFjPxHbFLq7T1gMoKOifBI2N6GtbMUe2MZBjaWCup7g43rINCwU8U )  have lost the only WAY where leaders have all sorts of practical or logical explanations that undermined the authority of Christ Himself and His authorised Scripture. In this way, they create their own skewed images of the Father, the Son and The Holy Spirit, and the authority and salvation as given and promised in that Inspired Holy Bible.

When a poor musician in 1741 composed the Great Musical “The Messiah” he experienced the openness of Heaven. When the English King heard it, he stood to his feet and till today each Christmas thousands stand to give praise to Him sho lives forever and ever. But when Queen Victoria heard it, she stood to her feet and held her crown to heaven on high.  Humble Church members, teachers and leaders give all the glory to God and do not seek their own glory. Soli Deo Gloria.

Let us all keep our service subject to the Covenant Blessing given to Father Abraham, “I will bless you … and you will be a blessing … to all nations.” 

 Doc Stan (PACAD)    Auckland 10 days prior to Pentecost, 2020

Post Scriptum: John’s Gospel is a wonderful way of starting Biblical Studies before trying to understand all the terms that Western academics have used to explain Biblical doctrine. It is written in simple language understandable by all from 3 to 103 years of age but revealing the great Truths and Teachings of Jesus Christ.

The Pacific Academy for eXcellence has developed a way of helping young children read and understand every paragraph of the Gospel and is also available on two higher levels: For teens and adults, and an advanced study. The Quizz “Asking the Beloved Disciple about the Great Galilean” by Rev Dr Stan is free with absolutely no ulterior motive than introducing more folk to the only LORD and Saviour, Jesus of Nazareth.  swtheron@xtra.co.nz

paxLOG0 99

Psalm 22 in the heart of Jesus

Psalm 22 as Jesus onderskraging op die kruis (in Afrikaans beskikbaar op aanvraag)
—————————
image-4
Psalm 22 in the heart of Jesus during the terrible hours on the cross
Senior Lecturer – Rev Dr Stanley W Theron
Ps22 Heart of Jesus
(Task 03 in OT 02 course)
                                                           Introduction
1. A Gospel is “Good News” of the Life, teaching and Salvific work of Jesus, the final Messiah/Christ:
· Where the Epistles are signed by Christ-appointed Plenipotentiaries, because of their Christ-given authority, Gospels are not signed but a close reading will reveal tell-tales aspects that support assigning them to Matthew, Mark (the secretary of Peter), Luke (the loved physician of Paul, and of John, the youngest and Beloved Disciple/Learner.
· A “Gospel” like that of St John uses 60% of the book for the first 33 years of the life and teachings of the Christ but up to 38% to His Last Week!
·
A “Gospel” reveals that the teachings of the Old Testament (Moses and the Prophets) form the basis of the teachings of Christ and of His ordained apostles.
· The Gospels are not so precise as to the birthdate of Jesus, but all specify the time and date of his death that fell on 15 Nissan the date of the first Passover when the paschal lamb was killed (Exodus 12). Isaiah 53 talks about “like lamb to the slaughter and the Baptiser twice points to Jesus as “the Lamb of God” as taking away the sins of the world.
2. On memorising “Moses and the Prophets”.
Priests, Levites, and Kings were supposed to study “Moses and the Prophets” and till today rabbis can recite at least the books of Moses. Elizabeth and Mary were both related to Aaronic Stock and both Mary and Joseph were related to the royal Davidic stock.
Psalm 22 and Isaiah 53 give the most detailed description of the crucifixion of Jesus. And Psalm 22 verses 1 and 31 seem to have been parts of a Psalm well-known to Him. The first and last verses are quoted on the lips of Jesus, but no doubt the whole Psalm could have been in His mind. Priests, Levites, and Kings were supposed to study “Moses and the Prophets” and till today rabbis can recite at least the books of Moses. Elizabeth and Mary were both related to Aaronic Stock and both Mary and Joseph were related to the royal Davidic stock, while Joseph is described with the same concept first attributed to know “just” and counted among them that expected God’s salvation. These folks took God’s Word very seriously as seen in both description and the Biblical references by Elizabeth, Mary, Zacharias, and Simeon.
3. TASK
See pages 2 and 4. According to this author’s analysis of Psalm 22 (modified KJV), it consists of some 70 or 71 lines of poetry, maybe 11 shorter and longer groupings (stanzas). These groups of lines are related to each other as to parallelisms and concepts (words and ideas). Your three-week task is the following:
· Prayerfully read the lines in two or three translations and decide whether you are satisfied with the wording.
· Study each group and give it a title: verse and line one is the title and author, King David.
Verses 1b to 3 (lines 2 to 7) are a unit: what is its title as to its content and relation to the rest of the Psalm? How are the lines parallel to each other (synonymous – having a similar meaning, antonym – having an opposite meaning like “but”, explaining – like ‘for or because”, leading to a climax or allowing concession- “although”. Repeat for all groupings (stanzas).
· Repeat your exercise but relate each stanza to what happened during the crucifixion of Jesus Christ.
—————————–
image-4
This is a task from one of PAX ACADEMY Theological training lectures. A full free copy in pdf available from haere@xtra.co.nz
If you know of persons in remote areas of your country that would like to start a branch or just free courses from PAX please contact us.